"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

Ansvariga personer

Styrelsen:
Ordförande: 
Tommy Carlsson

Vice ordförande:
Mats Dahlbäck

Sekreterare: 
Tore Häggbom

Vice sekreterare:                                                    
Ingrid Risberg

Ledamot:                                                                    
Lars-Åke Andersson             
                
Ledamot:                                                                    
Camilla Wikström

Ledamot:                                                                    
Andreas Eriksson
                            
Suppleant                                                                  
Erika Viklund

Övriga uppgifter                      
Kassör:
Tage Eriksson

Representant i  Kretsråd o samko                    
Mats Dahlbäck
                             
Kontakt planeringsgrupp:                                    
Ingrid Risberg, Camilla Wikström
                             
Bidragsredovisning                                                 
Andreas Eriksson
                            
 Medlemsmatrikel                                                  
Andreas Eriksson
                             
Kontakt kommunikation o IT                              
Andreas Eriksson
                             
Kontakt Storstrandsombud                                
Tore Häggbom
                             
Kontakt fastighetskommitté                              
Tore Häggbom
                             
Deltagare i föreningsträffar                                
Tore Häggbom o Andreas Eriksson