"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

Årsmöte 2021

Här finns handlingar till EFS Blåsmarks årsmöte 2021-03-25

Dagordning

Årsberättelse

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Förslag till val

Stadgar

Funktioner och ansvariga