"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

Ansvariga personer

  1. Konstituering av styrelse.
  1. Till ordförande: Tommy Carlsson
  2. Till vice ordförande: Ingrid Risberg
  3. Till sekreterare: Birgitta Carlsson
  4. Vice sekreterare: löses på ort och ställe vid ordinaries frånvaro.
  5. Ledamot: Lars-Åke Andersson
  6. Ledamot: Camilla Wikström
  7. Ledamot: Vakant
  8. Suppleant: Elisabeth Bergvall

Övriga uppgifter:
Till kassör utsågs: Tage Eriksson
Representant i Kretsråd och Samko: Tore Häggbom
Kontakt Planeringsgrupp: Ingrid Risberg och Camilla Wikström
Bidragsredovisning: Andreas Eriksson
Medlemsmatrikel: Lars-Åke Andersson
Kontakt Storstrandsföreningen: Tore Häggbom
Kontakt Fastighetskommitté: Tore Häggbom
Kontakt Sensus: Camilla Wikström
Deltagare i föreningsträffar: Tore Häggbom +?