"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"
Välkommen till EFS Blåsmark

Nyhetsbrev från EFS Blåsmark 2020-11-11

Kära medlemmar!
På grund av den allvarliga covid-19-spridningen i vår värld, Sverige, Norrbotten och Piteå måste vi härmed meddela att vi ställer in all verksamhet i bönhuset fram till årsskiftet. Detta gäller även alla barn- och ungdomsgrupper, ”Gång till hälsa” och ”Kom som du är”. Hela EFS-kretsen gör gemensamt denna bedömning.

Vi har under hösten varit så tacksamma över de fyra gudstjänster vi kunnat genomföra med aktiva coronaregler och vi är också så tacksamma att barn- och ungdomsgrupperna kunnat fungera fram till idag. Stort TACK till alla ledare!

Många arrangemang som brukar höra till advents- och jultiden måste nu ställas in och vi önskar alla i första hand en välsignad adventstid!

Vi återkommer avseende planeringen när vi vet mer om hur smittspridningen kommer att utveckla sig. Det står dock redan klart att vi vill vädja om en stor gåva/julgåva så att vi klarar våra ekonomiska åtaganden trots pausad verksamhet. Vi tänker även på EFS internationella projekt och våra systerkyrkor där medlemmarna och befolkningen drabbas mycket hårt av pandemin i kombination med andra stora samhällsproblem. Stort TACK till alla givare!
Swishnumret är 123 427 76 12
Bankgirot är 5947-7885

Styrelsen har många aktuella frågor på gång och vi längtar redan efter att kunna träffas igen! Under tiden får vi ta hand om oss själva, våra närmaste och varandra. Vi påminner om den fungerande krisgrupp som vi har i byn (kontaktperson Karin Westerlund, 0911-787 91) och ni får också gärna kontakta någon av oss i styrelsen. 
Hortlax församlings diakoner Ingela Öberg och Marie Wennberg ansvarar för deras insatser. 0911-787 80 hortlax.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi möts i bön för allt och alla! ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstå att du är Guds helige.” Joh. 6: 68-69  Guds rika välsignelse!
                                                                                         
Styrelsen EFS Blåsmark