"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"
Välkommen till EFS Blåsmark

Information om vad som händer i EFS Blåsmark med hänsyn till coronaviruset:
Kära medlemmar i EFS Blåsmark.
I den unika situation som nu råder pga coronavirus-sjukdomen covid19, som snabbt sprids i hela världen, vill vi bidra till att minska smittspridningen.
Styrelsen hade ett extra möte 22/3 och vi kom överens om att kommande månad ställa in följande gudstjänster och sammankomster:
29/3 Gudstjänst kl 18
1/4 Träffpunkten kl 12
4/4 Hållplats Bönan kl 18
18/4 Sånggudstjänst kl 18 (Vi återkommer med besked angående vårens planering.)
”Kom som du är” för samtal, bibelläsning och bön fortsätter ojämna veckor torsdag kl 18.30. Vi tycker att fortsatt bön ska uppmuntras men vi påminner samtidigt om alla rekommendationer om att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion och feber samt att alltid respektera den ökade risken för alla över 70 år samt medicinska riskgrupper.
Vi hänvisar till Hortlax församlings gudstjänster för den som vill och kan. Vi påminner om församlingens initiativ till ”Gång till hälsa” i Blåsmark onsdagar kl 14-15 med promenad/pilgrimsvandring. EFS sänder även gudstjänster via hemsidan www.efs.nu.
Slutligen vill vi påminna om vårt gemensamma ekonomiska ansvar både lokalt och internationellt med förhoppning om att Ert givande fortsätter.
Om Ni har frågor, önskar samtal eller praktisk hjälp kontakta gärna någon av oss i styrelsen som var med på mötet 22/3:
Tommy Carlsson  070-620 54 07, Birgitta Carlsson 0730-319 401, Tore Häggbom 070-374 00  55, Lars Åke Andersson 070-653 41 05 och Ingrid Risberg 0730-592 214

Guds rika välsignelse! Vi möts i bön! / Styrelsen EFS Blåsmark