"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"
Välkommen till EFS Blåsmark

Hej kära medlemmar EFS Blåsmark!
Ett citat från tidningen MEMENTO:s ledarskribent Ulf Lernéus (nr 3 2020):
Vi har nu i ett halvår levt i en värld som inte har varit normal, 
det har varit och är anpassningar som kommer att vara året ut, 
åtminstone….   
När kommer tillvaron att återgå till det normala? 
Den kommer inte att göra det, många saker kommer att bli kvar, 
till exempel vårt förändrade sätt att hälsa utan handslag 
och vårt nya sätt att hålla avstånd…. 
däremot kommer vi att se en normalisering.
Det är utifrån den situationen som vi skickar ut detta informationsbrev. 
Den 5:e september genomförde vi vår höstupptakt, som planerat, vid Hembygdsgården i ett blåsigt och halvruskigt väder. Styrelsen informerade lite om höstens verksamhet:
Ungdomsarbetet pågår i ”normal” omfattning. 
När det gäller gudstjänster i bönhuset så är det planerat för denna höst i regel två söndagar per månad.  Vi ber er att titta på Blåsmarks EFS hemsida på kalendern.
Vi vill också påminna om Hortlaxmässan firas i kyrkan första söndan i varje månad tillsammans med Hortlax församling och kretsens övriga EFS-föreningar. 
Varje onsdag kl 10.00 – 11.00 är det ”Gång till hälsa”, med start vid hembygdsgårdens grillplats.
Varje torsdag kl 18.30 – 20.00 är det ”Kom som du är…”, där vi delar livserfarenheter med dess frågor, läser ett stycke ur bibeln, och ber. Det som är positivt med den gruppen är att vi har blivit fler och fler. Alla som vill är välkomna att vara med. Blir vi  ”för många” delar vi upp oss i två samtalsgrupper. Har du något angeläget böneämne som du vill att vi ska be för så ta kontakt med oss.

När det gäller övrig verksamhet, som till exempel ”Hållplats bönan”, ungdomarnas julfester, ”Sång i jultid” m m så är det i dagsläget svårt att veta om de ens är möjliga att genomföra. Så därför kolla hemsidans kalender! 
I söndags (20 sept) hade vi  höstens första gudstjänst, och många gav uttryck för glädjen över att få träffas igen i bönhuset, även om det ändå var lite annorlunda, på grund av nya riktlinjer i corona-tider. 
Dessa riktlinjer presenterades vid höstupptakten, men vi vill på det här sättet ge samma information till alla medlemmar. 
Anna Andersson, har tillsammans med vår biskop  varit i kontakt med smittskyddsläkare från Norr- och Västerbotten, när det gäller rekommendationer för kyrkans arbete i corona-tider. De säger att: ”det nya normala” kommer att fortsätta hela läsåret 2020/2021.
Tydlig info om att använda handsprit när vi går in i lokalen. Det finns handsprit vid båda ingångarna i bönhuset.

Vi ska se till att människor sitter med 2 meters mellanrum i kyrksal. Familjemedlemmar får sitta bredvid varann. Psalmböcker är utplacerade i bänkarna som visar var man kan sitta.

Smittskyddsläkarna var tydliga med att hur vi går in i kyrksalarna är också viktigt. Vi får inte använda kapprummen för att hänga av oss kläder utan ta med plaggen i bänken. För att undvika mingel och alltför nära kontakt.

Ingen servering ska förekomma i församlingens regi. Det innebär inga kyrkkaffen i Hortlax kyrka, Malmgården, Tallhedskyrkan och bönhuset, på grund av tvåmeters avstånd och för att undvika mingel och alltför nära kontaktkontakt.

Det ska gå 2 dygn mellan varje gång en psalmbok används. Det innebär att mellan exempelvis  två begravningar i samma lokal ska psalmböckerna bytas ut/spritas.

Fortsatt verksamhet för barn 0-18 är mycket viktigt enligt smittskyddsläkarna. Det är vid 20+ som smittan ses spridas. 

Tänka dubbleringar/trippleringar av Allhelgonagudstjänster, Advent och jul.
Allt gott från styrelsen EFS Blåsmark