"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"
Välkommen till EFS Blåsmark

Har du också längtat efter att ta emot Jesus i nattvardens bröd och vin? Nu har du möjligheten igen!

Hortlax församling kommer att erbjuda enskild nattvard från och med vecka 6. Du är därför välkommen att kontakta någon av församlingens präster för att boka en enkel mässa, som firas med dig som enskild person eller med personer från samma hushåll. För att minimera smittorisk har vi utarbetat en ordning där tjänstgörande präst kan hålla säkert avstånd till dig och vi kommer dessutom att använda visir. Mässorna äger rum i valfri kyrka eller bönhus inom Hortlax församling.

Anna Andersson: 0911-78783

Hanna Berglund: 073-0880715

Tomas Larsson: 076-1193424

Anna Olsson: 0911-76674

Linnéa Vikström: 0911-78782     Psalmorkestern: