"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"
Välkommen till EFS Blåsmark

Hej medlem i EFS Blåsmark!
I förra informationsbrevet utlovade vi mer information om kommande söndags digitala gudstjänst/andakt. Under denna vecka har Tomas Larsson tillsammans med Leif Viklund (ljud och bild) spelat in en andakt i Blåsmarks bönhus, som nu kan ses på youtube när som helst. Du hittar den på denna länk: https://youtu.be/LhNT2w2lI6A   

Vi kommer också att ha en gökotta Kristi himmelsfärds dag, 21 maj kl 9.00 .
Vi träffas vid Karin och Jörgens stuga ”Frid o ro”. Tomas Larsson medverkar.
Ta med eget fika och något att sitta på. Eldstad finns.
Om du inte hittar till stugan, så möts vi vid EFS bönhus 8.30 för gemensam avfärd.

Gudstjänsten den 7 juni tillsammans med Tomas Larsson kommer att hållas utomhus.

Välkomna att vara med både digitalt, och fysiskt - dock med corona-avstånd!
/Styrelsen

Hej kära medlemmar EFS Blåsmark!
Vi är alla, på olika sätt, påverkade av det aktuella corona-virus-läget! Guds beskydd och välsignelse till Er alla!
Styrelsen hade sammanträde 2020-04-16 och vill informera om följande:

Verksamhet som fortsätter t o m maj månad
”Kom som Du är - vi samtalar, läser och ber” varje torsdag i bönhuset kl 18.30-20.00. Vi tycker att det är angeläget med en samling för samtal och bön för alla som kan och vill.
”Gång till hälsa” som Hortlax församling ansvarar för fortsätter tills vidare varje onsdag kl 14.00-15.00.
Barn- och ungdomsgrupperna fortsätter med utomhussamlingar.

Hur blir det då med gudstjänsterna?
Föreningsmötet 26/4 ställs in och ersätts av detta brev. Lina Vikberg från Storstrand kommer att besöka oss vid ett senare tillfälle, preliminärt till hösten.
Gudstjänsten 10/5 planerar Tomas Larsson och ansvarsgruppen att genomföra digitalt. Det blir en ny och välkommen erfarenhet! Det innebär att den spelas in i förväg och att vi kan se den när som helst på Youtube. Det kommer information om detta veckan före.
Missionsdagen 17/5 flyttas till upptakten i början på september.
Gudstjänsten 7/6 kl 11.00 hålls utomhus.
Sommargudstjänst vid Hembygdsgården 12/7 kl 15.00 med Linnéa Vikström.

Andra händelser
Regional mötesplats 25/4 är inställt.
EFS årskonferens i Jönköping 22-24/5 är också inställd men årsmötet planeras digitalt och förberedelser för detta pågår.
Storstrand har arbetsdagar vecka 22 men när det gäller ”städjobb” inomhus är det i dagsläget oklart. Preliminärt kan nödvändigt arbete göras redan nu i maj och fortlöpande under sommaren/hösten.
Blåsmark är en av värdföreningarna under Inspirationshelgen 14-16/8. Förhoppningsvis kan verksamheten på Storstrand komma igång under juli men allt är ännu ovisst.
Vinden är nu upprustad. Stort tack till alla som bidragit!! Till hösten planeras inredningen komma på plats.
Ekonomi
Vi vill uppmuntra till ett regelbundet givande och till extra gåvor eftersom flera gudstjänster, och därmed också kollekttillfällen, har ställts in.

Teknisk support
Sedan nåt år tillbaka har vi en s k teknikgrupp i föreningen som går under namnet ”Kommunikation + IT”. Den gruppen består av PerÅke Dahlbäck, Andreas Eriksson, Karin Westerlund, Leif Viklund och Erica Bergström. 
De står till förfogande om någon behöver hjälp med att komma igång  och nyttja den moderna tekniken via telefon eller dator. Det kan t ex handla om FaceBook, att kunna se i sin telefon eller ”padda” vad som händer i Blåsmark EFS kalender, eller nåt annat som rör datorn. Var frimodiga och be om hjälp. Dom är proffs!

Till sist vill vi uppmuntra till att delta i gudstjänster, andakter mm digitalt. I första hand hänvisar vi till Hortlax församlings och EFS hemsidor och sociala medier. Ta hand om Er och samtala gärna med alla Ni möter – Det är hoppet som bär oss och Gud går med oss även i denna tid! Om Ni har frågor eller funderingar/idéer, kontakta gärna någon av oss i styrelsen!

Allt gott från styrelsen EFS Blåsmark