"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

 Information från EFS styrelse i Blåsmark

Vi vill påminna om att det finns en hjärtstartare i bönhuset, Kallforsvägen 33. Hjärtstartaren sitter på väggen till höger i stora hallen. Andningshjälpmedel medföljer.
Det finns en kontaktgrupp med representanter från byns föreningar. Kontaktperson Ingrid Risberg tel. 0730-592214.
Grundtanken är att hjärtstartaren, som är mobil, skall finnas med vid sammankomster i byn, i bönhuset, hembygdsgården och vid idrottsplatsen.
Vid akut hjärtstopp är det viktigaste att larma. Ring 112, som även ger vägledning. Efter kontroll av andning och medvetande kan hjärt-lung räddning (HLR) vid behov påbörjas och upprätthållas tills ambulans anländer. Det tar vanligtvis ca 15-20 minuter.
Om akut hjärtstopp på annan plats i byn är det viktigaste att larma och hjälpas åt med HLR. Om man är fler än två personer kan eventuellt hjärtstartaren hämtas. Många har nyckel till bönhuset men vi har nu även satt upp en nyckelgömma utanför ytterdörren. Hela kontaktgruppen och EFS styrelse har informerats om koden och det finns en lista med telefonnummer invid nyckelgömman. Det kommer även att sättas upp en skylt som visar att det finns en hjärtstartare i bönhuset. Den är även insatt i det rikstäckande hjärtstartarregistret.
Om Du har frågor eller synpunkter ring gärna Ingrid Risberg tel. 0730-592214.