"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

Veckans verksamhet!

Kören
Måndagar kl 19.00
Blåsmarkskören övar

Gudstjänster
Se vår kalender

Öppet hus
Måndagar kl 13-15 för barn från noll år tillsammans med vuxen.
Karin Westerlund 091178791
Kerstin Johansson

Träffpunkten 
Onsdagar jämna veckor kl 12.00

TG
Onsdagar kl 19.03 Vi samlas i bönhuset. Killar och tjejer från årskurs 7 är välkomna!
Erik Wikström 0727437801
Tova Öhman

FG-PG, en del av Blåsmark
Onsdagar kl 18.00 - 19.30 samlas vi i bönhuset
Killar och tjejer från årskurs 2 är välkomna!
Rolf Nilsson 0702726197
Per Erik Eriksson
Anneli Eriksson
Jonas Viklund
Åsa Johansson
Annika Stenvall

Söndagsskola
Vilande.