"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

Veckans verksamhet!

Under rådande pandemi så är all verksamhet pausad.
Kören

Måndagar kl 19.00
Blåsmarkskören övar

Gudstjänster
Se vår kalender

Liten och stor
Måndagar kl 13-15 för barn från noll år tillsammans med vuxen. Medtag eget mellanmål. Kommer att hålla till ute ett tag under hösten när vädret tillåter. Aktuell info hittar du på Facebook, Blåsmark byn där vi bor.
Karin Westerlund 091178791
Kerstin Johansson

Träffpunkten - inställt under hösten
Onsdagar jämna veckor kl 12.00

TG
Onsdagar kl 19.03 Vi samlas i bönhuset. Killar och tjejer från årskurs 7 är välkomna!
Erik Wikström 0727437801
Tova Öhman
Anneli Eriksson
Lilly Viklund
Lovisa Granberg
Erica Bergström
Emma Johansson
Elsa Marklund

FG-PG, en del av Blåsmark
Onsdagar kl 18.00 - 19.30 samlas vi i bönhuset
Killar och tjejer från årskurs 2 är välkomna!
Rolf Nilsson 0702726197
Per Erik Eriksson
Åsa Johansson
Annika Stenvall

Söndagsskola
Vilande.